KEVÄISET KOULUTUSTERVEISET

Kiireisen potilastyön lomassa eläinlääkärimme ovat ehtineet myös päivittää osaamistaan:

Eläinlääkäri Elisa Kokkoniemi osallistui huhtikuussa Salossa järjestettyyn jatkokurssiin koirien ja kissojen hammassairauksista (Koiran ja kissan hammashoito II). Kurssin järjesti Suomen Eläinlääkäriliiton perustama Fennovet Oy ja kouluttajana toimivat pieneläinten hammassairauksien erikoiseläinlääkärit, Helena Kuntsi (ELL, DAVDC, DEVDC) sekä Niina Luotonen (pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri, DAVDC, DEVDC). Kurssilla käsiteltiin ja syvennettiin tietoja ja taitoja muun muassa hampaanpoistojen haasteista, purentavioista sekä suukasvaimista. Hammaslääketiede on kehittynyt viime vuosien aikana huimin harppauksin pieneläinpuolella. Eläinlääkärit törmäävätkin lemmikkien hammasongelmiin lähes päivittäin potilastyössään. Isojen, monijuuristen poskihampaiden porapoistot tulevat kyseeseen esimerkiksi silloin, kun lohjennut hammas aiheuttaa ikävän ja kipeän hammasjuuripaiseen. Monet hammassairaudet voivat olla alkuvaiheessa hyvinkin piileviä, minkä vuoksi onkin tärkeää, että myös lemmikkien hampaita hoidetaan säännöllisesti ja ennaltaehkäisevästi.
Eläinlääkäri Katri Heikkilä-Mustonen vietti vajaan viikon Lissabonissa pehmytosakirurgian kurssilla. Kurssin järjesti eurooppalainen eläinlääkäreiden jatkokoulutusta tarjoava organisaatio ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies). Kurssin kouluttajina toimivat arvostetut pieneläinkirurgian diplomaatit: Dr. Gilles Dupré (Itävalta), Dr. Laurent Findji (Iso-Britannia) sekä Dr. Ameet Singh (USA). Kurssilla syvennettiin taitoja vatsaontelokirugiassa keskittyen erityisesti ruoansulatuskanavan kirurgiaan. Päivittäisessä potilastyössä tämän tyyppiset leikkaukset tulevat vastaan esimerkiksi suolistoa tukkivina vierasesineinä tai mahalaukun kiertyminä. Vaikka varsinaisten leikkaustoimenpiteiden hallitseminen on tärkeää, on yhtä tärkeää hallita anestesia, kivun hallinta, oikeanlainen kudosten käsittely, oikeanlaiset instrumentit ja langat sekä leikkaussaliaseptiikka (hygienia). Kirurgia on iso kokonaisuus, josta asiakkaalle näkyy usein päällepäin vain ihohaava tikkeineen. Kokonaisuus on kuitenkin suurempi paletti ja sen eri osa-alueiden nykyaikainen hallitseminen vaatii jatkuvaa kouluttautumista ja tieto-taitojen päivittämistä.
Koulutuksia on luvassa myös myöhemmin kesällä, kun Elisa ja Katri piipahtavat kesäkuussa Tallinnassa kongressissa, jonka järjestää eurooppalaisten eläinlääkärijärjestöjen kattojärjestö FECAVA (Federation of Companion Animal Veterinary Associations). Aihealueita luennoilla on laidasta laitaan, mm. iho- ja hammassairauksia, sisätauteja ja neurologiaa.

Lisäksi Katri suuntaa elo-syyskuussa jatkamaan viime vuonna aloittamaansa dermatologian opintokokonaisuutta Wieniin.

Reipasta loppukevättä ja tulevaa kesää!